Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie, psychische zorg, ziekenvervoer en tandheelkundige gedeeltelijk. Bekijk andere veelgestelde vragen over zorgverzekeringen.

 

Inhoud basispakket

–      geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;

–      verblijf in het ziekenhuis;

–      vergoedingen voor dyslexiezorg;

–      medicijnen;

–      geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz);

–      kraamzorg;

–      hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);

–      (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;

–      bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;

–      logopedie en ergotherapie;

–      tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;

–      tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;

–      fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;

–      ziekenvervoer;

–      stoppen-met-rokenprogramma;

–      maximaal 3 behandeluren dieetadvies;

–      vergoeding van 3 ivf-behandelingen.

Polisvoorwaarden zorgverzekering

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen. Vergelijk zorgverzekeringen van de verschillende aanbieders. Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze https://www.zorgverzekeringcentrum.nl/vergoeding/huisartsenzorg/.

 

Echo tijdens de zwangerschap

U krijgt de 12 weken echo en de 20 weken echo vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De verzekeraar vergoedt de combinatietest (die uitwijst hoe groot de kans is dat u een kind met Downsyndroom krijgt) alleen als u een medische indicatie heeft. Of als u 36 jaar of ouder bent.

 

Medisch-specialistische zorg

Geneeskundige, heelkundige en verloskundige zorg (medisch-specialistische zorg) krijgt u vergoed als aangetoond is dat de behandeling werkt. En als u deze nodig heeft. Zo vergoedt de zorgverzekeraar plastische chirurgie alleen als dit medisch noodzakelijk is. Uw huisarts of specialist beoordeelt dit. De basisverzekering vergoedt ook het verblijf in het ziekenhuis of de instelling voor medisch-specialistische zorg. Soms moet u de behandeling in een ziekenhuis of door een medisch-specialist (gedeeltelijk) zelf betalen. Dit is het geval als het ziekenhuis en de zorgverzekeraar geen afspraken hebben gemaakt. Op de websites van zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat informatie over afspraken of contracten.

 

Vergoeding medicijnen

De medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan zijn dat uw verzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Medicijnen die zijn opgenomen in de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. De overheid stelt de tarieven van apothekers niet meer vast. Apothekers en zorgverzekeraars maken met elkaar afspraken over de prijzen van geneesmiddelen. Ook maken zij afspraken over de apothekerskosten.

Vergoeding verbandmiddelen

U kunt verbandmiddelen vergoed krijgen uit het basispakket als u ze nodig heeft voor langdurige behandeling bij een ernstige aandoening.