Oorsuizen of tinnitus treedt op wanneer we bewust een geluid horen dat niet afkomstig is van een bron buiten het lichaam. Het is geen ziekte, maar een symptoom van een onderliggend probleem. Het geluid is meestal subjectief, wat betekent dat alleen de persoon met oorsuizen het kan horen. De meest voorkomende vorm is een gestage, hoge toon. Dit kan vervelend zijn, maar duidt meestal niet op een ernstige aandoening.

In minder dan 1 procent van de gevallen kan het objectief zijn. Dit betekent dat andere mensen het geluid kunnen horen. Dit type geluid kan worden veroorzaakt door cardiovasculaire of musculoskeletale bewegingen in het lichaam van de persoon. Dit kan een teken zijn van een medisch noodgeval.

Symptomen

Tinnitus is een niet-auditief, intern geluid dat met tussenpozen of continu kan klinken, in een of beide oren, en zowel laag als hoog kan klinken. De verschillende geluiden zijn beschreven als fluiten, tjilpen, klikken, gieren, sissen, statisch, brullen, zoemen, pulserend, suizend of muzikaal.

Het volume van het geluid kan fluctueren. Het is vaak het meest merkbaar ’s nachts of tijdens perioden van rust. Er kan wat gehoorverlies zijn.

Behandeling

De eerste stap is het behandelen van een onderliggende oorzaak van oorsuizen.

Dit kan betrekking hebben op:

  • snelle zorg voor een oorontsteking
  • stoppen met ototoxische medicatie
  • het behandelen van problemen met het kaakgewricht (TMJ), die het gewricht tussen het kaakbot en het jukbeen aantasten

De meeste gevallen van oorsuizen kunnen niet worden genezen. De meeste mensen raken eraan gewend en leren het af te stemmen. Het negeren in plaats van erop focussen kan verlichting bieden. Als dit niet werkt, kan het individu baat hebben bij behandeling voor de effecten van tinnitus, slapeloosheid, angst, gehoorproblemen, sociaal isolement en depressie. Het aanpakken van deze problemen kan de kwaliteit van leven van een persoon aanzienlijk verbeteren.

Huismiddeltjes

Geluidstherapie maakt gebruik van externe ruis om de perceptie van oorsuizen door het individu te maskeren. Achtergrondmuziek op een laag niveau, witte ruis of gespecialiseerde gehoorbescherming kunnen helpen.

 

De keuze van het geluid moet prettig zijn voor het individu. Maskerende apparaten bieden tijdelijke verlichting en het bewustzijn van tinnitus keert terug wanneer de geluidstherapie wordt uitgeschakeld. Hoortoestellen zijn een veel voorkomende vorm van geluidstherapie. Ze versterken omgevingsgeluiden en leiden de aandacht naar die geluiden in plaats van naar de tinnitus.

Tinnitus-herscholingstherapie (TRT) omvat herscholing van het gehoorsysteem om de abnormale geluiden van tinnitus als natuurlijk in plaats van als storend te accepteren.

Het omvat hulp van een getrainde professional en het dragen van een apparaat dat een laag niveau witte ruis afgeeft. Doorlopende counselingsessies kunnen mensen helpen om met de tinnitus om te gaan. Het succes van deze therapie is evenredig met de ernst van de tinnitus en de algehele geestelijke gezondheid van het individu.

Vervolgonderzoek suggereert dat TRT verlichting biedt voor ongeveer 80 procent van de mensen met tinnitus. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan depressie bij mensen met tinnitus helpen verlichten, hoewel het geluid niet lijkt te verminderen.